Slaměný rodinný dům

Popis:
Dům je založen nad terénem na základových patkách. Jedná se o fošnový způsob výstavby, kde spodní podlaží je vytvořeno z fošen. Balíky se vkládají mezi jednotlivé fošny. Střechu tvoří trámy s vrcholovou vaznicí. Slaměné balíky byly použity jako izolace podlahy v přízemí a na obvodové stěny. Střecha je zateplena ovčí vlnou. V interiéru jsou všude hliněné omítky, z exteriéru dřevovláknité desky s tenkovrstvou difůzně otevřenou omítkou.

Realizace:
Zde jsem se podílel konzultacemi při projektování dřevěné konstrukce dále jsme s kolegy řemeslníky realizovali dřevěnou konstrukci a kompletní střechu na klíč. Také jsem vedl společně s Danielem Grmelou workshop na realizaci slaměných stěn. Po celou dobu stavby jsem poskytoval konzultace tak, aby si investor mohl větší část prací realizovat svépomocí.