Slaměný dům z lepeného dřeva

Popis:
Tento dům je svým způsobem v Čechách unikátní, jelikož kombinuje kvalitní lepené lamelové dřevo, jehož obliba ve stavebnictví neustále roste s čistě přírodními materiály jako jsou slaměné balíky a hliněné omítky. Při použití této technologie je možné snadno realizovat konstrukce a typy staveb, které by jinak byly obtížným projektovým oříškem. Stavby konstruované tímto systémem jsou nízkoenergetické až pasivní.

Dům je založen nad terénem na základových pasech, na kterých je vystavěna dřevěná skeletová konstrukce do níž jsou vestavěny slaměné balíky, které tvoří zdi a izolaci domu zároveň. Jako interiérová úprava zdí je zvolena hliněná omítka. Zvenku je pak dům obložen dřevěným obložením, kromě čel kde je použita polymerová hliněná omítka. Izolace podlahy a střechy tvoří také slaměné balíky.

Realizace:
Poskytl jsem konzultace při návrhu dřevěného skeletu a návrhy detailů pro provedení prováděcí dokumentace. S kolegy řemeslníky jsme postavili dřevěný skelet a pomocné konstrukce na okna, zajistili jsme kompletní realizaci střechy a provedli veškeré "slaměné práce" a pokládku hrubých podlah. Tento rok nás ještě čekají hliněné omítky a dřevěné obložení. Po celou dobu stavby jsem poskytoval konzultace tak, aby si investor mohl část prací realizovat svépomocí.

Výhody:
  • díky předpřipravené konstrukci je možné garantovat rychlost, kvalitu a cenu stavby konstrukce
  • na základě dobrého konstrukčního řešení je možné ušetřit až polovinu objemu dřeva oproti klasické realizaci z normálního řeziva
  • díky použitým profilům lepeného lamelového dřeva vznikají velké otevřené prostory v interiéru a opěrné sloupy slouží jako konstrukce pro slaměné stěny
  • slaměné stěny jsou tvořeny slaměnými balíky, které tvoří kompaktní bloky bez mezer a netěsností
  • balíky jsou v jednotlivých blocích ještě dodatečně lisovány, tím je zvýšena kvalita provedení slaměných stěn a jejich izolační schopnost
  • další výhody zde

Prohlídku domu lze zařídit na požádání.

Jestliže Vás tato technologie výstavby zaujala a chtěli by jste vědět víc, popřípadě se informovat o možnosti realizace Vašeho domu touto technologií nebo snad jen přemýšlíte o podobném domě. Kontaktujte mě.