Slaměný dům podle Feng Shui

Popis:
Jedná se o přízemní bungalov netradičního tvaru nad zemí. Hlavní nosnou konstrukci tvoří trámy z klasického řeziva a je postavena na žulových patkách. Stěny a stropy jsou izolovány slaměnými balíky. Podlaha je izolována ovčí vlnou. Střecha je extenzivní zelená.

Realizace:
Konzultace při návrhu konstrukce a její realizace, částečná realizace slaměných stěn a příček.