Přestavba chaty

Popis:
Jedná se o kompletní přestavbu staré chaty, jejíž spodní špatná část se zbourala, ponechala se pouze střecha a chata se zvětšila. Přední část je postavena nad terénem na základové celoobvodové zdi. Zadní část je tvořena betonovou deskou. Zateplení celé stavby je provedeno konopnými izolacemi.

Realizace:
Zajistil jsem kompletní konstrukční řešení a vedl veškeré stavební práce. S kolegy řemeslníky jsme zhotovili dřevěnou konstrukci, provedení izolací, podlah a venkovního opláštění.