Hrázděný domeček

Popis:
Hrázděný domeček o půdorysu 5x5m. Celý domeček byl postaven pouze za použití klasických tesařských spojů hrázděných staveb.

Realizace:
Kompletní vytvoření dřevěné konstrukce ze smrkového řeziva.